Jakość

Poligrafia s.c. , uznając jakość za fundamentalny czynnik zapewnienia satysfakcji Klientów i przewagi konkurencyjnej, ustanawia w oparciu o obowiązującą misję firmy poniższą Politykę Jakości.

Celem Poligrafii s.c. jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji, oferowanie produktów najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Markę Poligrafii s.c. określają następujące wartości: Partnerstwo - dopasowanie i wiedza o tym, czego potrzebuje druga firma; poszukiwanie rozwiązań, które zaspokajają oczekiwania innych. Zrozumienie - szanowanie innych ludzi, dążenie do zrozumienia ich potrzeb oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Odpowiedzialność - lojalne i uczciwe zapewnienie Klientom najlepszych rozwiązań, Zaufanie - troska o firmy, którzy obdarzają nasze przedsiębiorstwo zaufaniem.

Poligrafia s.c. reaguje na potrzeby Klientów poprzez doskonalenie funkcjonujących w firmie procesów. Gwarantem realizacji przedstawionych w niniejszej Polityce Jakości celów jest profesjonalizm pracowników Poligrafia s.c. , adekwatny do rosnących oczekiwań Klientów. Skuteczność i sprawność zarządzania jakością jest przedmiotem stałej troski właścicieli firmy.

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy POLIGRAFIA S.C.: